ชื่อ - นามสกุล :นายพิพัฒน์ อูปแก้ว
ตำแหน่ง :ส.อบต.ม.5
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0883575725
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :